Informacje o składkach członkowskichDokonujemy wpłat w wysokości:
  • Wpłata wpisowego i rocznej składki jest obowiązkowa. Prenumerata Uranii-PA obligatoryjna.
  • wpisowe: 5 zł
  • roczna składka członkowska normalna: 50 zł
  • roczna składka członkowska ulgowa: 40 zł - uczniowie, studenci, renciści, emeryci oraz prenumeratorzy Uranii PA
  • roczna składka członkowska dla osób poniżej 16-go roku życia: 20 zł
  • prenumerata Urania-Postępy Astronomii: 45 zł (6 numerów) - odbiór osobisty
  • prenumerata Urania-Postępy Astronomii: 50 zł (6 numerów) - wysyłka każdego numeru Pocztą Polską na wskazany adres
  • ceny prenumeraty wyłącznie dla członków PTMA

Inne opłaty:
  • wymiana legitymacja (utrata, zniszczenie, etc.): 2 zł


Przy wykonywaniu przelewu należy w tytule wpisać:
imię i nazwisko, czego dotyczy wpłata (np składka członkowska lub prenumerata) oraz rok kalendarzowy którego wpłata dotyczy!Osoby wpisujące się do PTMA: Wypełniamy i podpisujemy załączoną deklarację członkowską (cała lewa strona deklaracji, góra i dół).
Deklarację możesz pobrać również z tego adresu
Wypełnioną deklarację składamy na oddziałowym zebraniu lub wysyłamy do wybranego Oddziału PTMA.


Dane konta bankowego:
POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOSNIKÓW ASTRONOMII ODDZIAŁ GLIWICE
NR RACHUNKU: 71 2030 0045 1110 0000 0400 4830

Nazwa BANKU:
BNP PARIBAS Bank Polska S.A. Oddział w Gliwicach
Zwycięstwa 30, 44-100 Gliwice